E-KATALOG

İşyerinde Kişisel Koruyucu Ekipmanların Rolü

İşyerlerinde kişisel koruyucu donanımlar, sektörden bağımsız olarak çalışanlara ücretsiz verilen ve vücudun çeşitli bölgelerini olası risklere karşı koruma amacı taşır. Tüm çalışanların kullanmakta olduğu kişisel koruyucu donanım (KKD) ekipmanları, çalışanların iş sürecinde yaşanabilecek iş kazalarında karşılaşabilecekleri risklere karşı koruma sağlar. “İş güvenliği ekipmanları” olarak da bilinen kişisel koruyucu ekipmanlar için 28695 sayılı Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ile kullanım şartları belirlenmiş ve bu ekipmanların üretimi, ithalatı, satış ve denetimi gibi konular ise Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Peki, risk kontrol prensiplerine göre tehlike önleme adımları arasında yer alan KKD kullanımının işyerlerindeki rolü ve önemi nedir? Gelin hep birlikte bu ekipmanları ve işyerlerindeki rollerine bir göz atalım…

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (DONANIMLAR) NEDİR?

Kişisel koruyucu donanımlar, bir işyeri çalışanını tehlikelerden koruma amacı taşıyan ve iş sağlığı ve güvenliği açısından kullanılan, giyilen, taşınan veya takılan her türlü alet, cihaz ve araç-gereç bütünüdür. KKD, risklerden korunma amacı taşır ve bu risklerin çalışma organizasyonu sırasında tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılan ve kullanımı ile muhafaza ettiği bölgenin güvenliğini sağlayan ekipmanlardır.

İŞYERLERİNDE KULLANILAN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR NELERDİR?

Kişisel koruyucu ekipmanların sınıflandırılması korunma amacıyla kullanıldığı bölgeye göre yapılır. Genel hatları ile KKD’ler baş koruyucuları, göz koruyucuları, kulak koruyucuları, ayak koruyucuları, yüz koruyucuları, solunum sistemi koruyucuları, vücut koruyucuları, cilt koruyucuları ile el ve kol koruyucuları olarak türlere ayrılır.

Baş Koruyucuları

Baş koruyucuları, yüksekten düşebilecek cisim ya da çarpma nedeniyle çalışanların kafa bölgesine gelebilecek darbeler ile olası bir dış etki ile saç sıkışması veya güneş ışınları gibi zararlı etkilere karşı koruma sağlar. Bone, saç filesi, kep ve baret gibi en bilinen iş güvenlik ekipmanlarının oluşturduğu baş koruyucuları için Delta Plus marka ürünlerimize göz atabilirsiniz.

Göz Koruyucuları

Göz koruyucuları kaynak ve taşlama gibi bir imalathanede yapılan iş nedeniyle oluşan toz veya ışın gibi yabancı cisimler ile asit ve buhar gibi göz sağlığını olumsuz etkileyecek dış etmenlere karşı koruma sağlar. Bahsi geçen işyerlerinizde çalışanlarınızın kullanması zorunlu olan gözlük gibi göz koruyucular için Univet marka gözlüklere güvenebilirsiniz.

Kulak Koruyucuları

Kulak koruyucuları, gürültü ses düzeyinin çalışanlara zarar verebileceği işyerlerinde kullanılmalıdır. 85 dba’dan yüksek gürültülü ortamlarda çalışanlarınız için Silent marka kulak tıkaçlarını tercih edebilirsiniz.

Ayak Koruyucuları

Ayak koruyucuları çalışma ortamında yapılan işe göre ayağa cisim düşmesi, ayak çarpması ya da elektrik direnci gibi çeşitli ihtiyaçlara göre imal edilir. Faaliyet alanınıza göre Tiger Grip marka çelik burunlu çarık seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Yüz Koruyucuları

Yüz koruyucular özellikle toz ve talaş çıkartan yüksek devirli işlerde çalışanların güvende tutulması adına kullanılır. Ayrıca uçuşan parçalar ve tehlikeli ışınlara karşı da çalışanların kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.

Solunum Sistemi Koruyucuları

Solunum sistemi koruyucuları zararlı maddelerin, metal veya diğer malzemelere yönelik tozların ve çeşitli zehirlenmelere yol açabilecek çözücülerin solunmasını önlemek adına kullanılır. BLS marka maskeler ile çalışanlarınızı soluma kaynaklı risklerden koruyabilirsiniz.

Vücut Koruyucuları

Vücut koruyucuları inşaat sektörü ile birlikte gıda, ambalaj ve diğer endüstriyel sanayide kullanılmaktadır. Bu kapsamda Dupont marka vücut koruyucu ürünleri arasından yapılan işe göre güvenli seçimler yapılabilir.

El ve Kol Koruyucuları

El ve kol koruyucuları makinelerden, elektrikten, ısıdan ve işe bağlı el yaralanmalarından çalışanları korur. Atg ve Mapa marka iş eldivenlerine işyerlerinizde güvenebilirsiniz.

Cilt Koruyucuları

Cilt koruyucuları çeşitli dış etmenlere karşı işyerlerinde çalışanların ciltlerini korumak ve temiz tutmak adına kullanılır. Stoko marka koruyucu krem seçenekleri, faaliyet gösterilen sektör kaynaklı ciltte tehlike olabilecek risklere karşı tam koruma sağlar.

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN İŞYERLERİNDEKİ ROLÜ NEDİR?

Kişisel koruyucu donanımlar iş yerlerinde risklerin toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemler ile ya da çalışma yöntemi ile önlenemediği durumlarda kullanılmaktadır. Bu noktada KKD kullanımının faydaları yanında Yönetmelik, işverenlere bazı yükümlülükler de yüklemektedir. İşverenlerin toplu korunma tedbirleri ile kişisel korunma tedbirlerine öncelik vermesi öncelikli tutulmuş ve KKD kullanılmasına ilişkin işverenlerin şu yükümlülüklere uyması gerekli görülmüştür:

  1. İşverenler, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun tasarlanan ve üretilen KKD’leri işyerinde bulundurmalıdır.
  2. Birden fazla riskin mevcut olduğu işyerlerinde yine birden fazla ve birbirleri ile uyumlu kişisel koruyucu donanım bir arada kullanılmalıdır.
  3. Kişisel koruyucu donanımların kullanım süreleri risk derecesi ve maruziyet sıklığı gibi koşullara göre belirlenmelidir.
  4. KKD’ler çalışanlara ücretsiz olarak verilmelidir.
  5. KKD kullanımı konusunda işveren, çalışanlarına uygulamalı eğitim vermelidir.
  6. Tek bir kişinin kullanımı esas olan KKD’ler birden fazla kişi tarafından kullanılacak ise işveren, bu ürünlerin sağlık ve hijyen problemi yaşamasına engel olmak adına gerekli önlemleri almalıdır.
  7. İşverenler, KKD kullanımı hakkında hazırlandığı bilgilendirme materyallerini çalışanın ulaşabileceği/görebileceği alanlara asarak kişisel koruyucu ekipmanların nasıl kullanılacağı ve hangi risklerden korunduğu hakkında işyerinde farkındalık oluşturmalıdır.

Diğer Blog Başlıkları

Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giysiler ve Malzemeler

Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giysiler ve Malzemeler

22.08.2023

Kimyasal maddelere karşı korunma amaçlı giysiler belirli standartlara göre özellikleri tanımlanmış ve çalışanları çeşitli tehlike ve risklere karşı koruma amacı taşıyan kişisel koruyucu donanımlardır.

Devamını Oku
İş Güvenliği Ekipmanlarının Önemi ve Çeşitleri

İş Güvenliği Ekipmanlarının Önemi ve Çeşitleri

07.08.2023

İş güvenliği ekipmanları ve önemi yaşanan her bir iş kazası sonrası bir kez daha kendisini gösteriyor. Çalışma şartlarına uygun belirlenen iş güvenliği ekipmanları kullanıldığında yaşanan bir iş kazası hafif atlatılabilirken, ekipman kullanılmadığı durumlarda ise çalışan can kaybı ya da vücut bütünlüğünün bozulması sorunları ile karşılaşabiliyor.

Devamını Oku
İş Güvenliği Eldivenleri: Seçim ve Kullanım Rehberi

İş Güvenliği Eldivenleri: Seçim ve Kullanım Rehberi

14.08.2023

İş eldivenleri çalışma hayatında en sık kullanılan iş güvenliği ekipmanları başında yer alır.

Devamını Oku
İş Güvenliği Ekipmanları Alınırken Nelere Dikkat Edilmeli?

İş Güvenliği Ekipmanları Alınırken Nelere Dikkat Edilmeli?

22.08.2023

İş güvenliği malzemeleri mevcut riskleri azaltmak ve iş kazası gibi olası tehlikelere karşı çalışanları korumayı amaçlar.

Devamını Oku
İş Güvenliği Ekipmanlarının Yasal Düzenlemeleri ve Standartları

İş Güvenliği Ekipmanlarının Yasal Düzenlemeleri ve Standartları

22.08.2023

İş ekipmanlarına yönelik yasal düzenlemeye ilişkin yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte 2022 yılı ile birlikte değişiklikler yaşandı.

Devamını Oku
Göz Koruması: Gözlük ve Yüz Koruyucuların Önemi

Göz Koruması: Gözlük ve Yüz Koruyucuların Önemi

16.08.2023

Göz ve yüz koruyucu donanımlar çalışma ortamında mevcut ve çalışan için risk teşkil edebilecek bazı tehlikelere karşı koruma amacıyla kullanılır.

Devamını Oku
Sektörlere Göre Koruyucu Kremlerin Önemi

Sektörlere Göre Koruyucu Kremlerin Önemi

22.08.2023

Sektörel bazda seçilen koruyucu kremler cilt hastalıklarına karşı uygulanabilecek en basit fakat etkili bir uygulamadır.

Devamını Oku
İş Güvenliğinde Maske ve Solunum Koruyucuların Önemi

İş Güvenliğinde Maske ve Solunum Koruyucuların Önemi

22.08.2023

İş güvenliği maskeleri çalışanların işyerlerinde maruz kaldıkları zararlı veya zehirli gazlar ile toz, buhar ve katı parçacıkları filtre eder.

Devamını Oku
ui & ux design • CRATER / development • ikidijital